Voga per l’onda

Voga per l’onda, voga per l’onda
E videraì
Musa ghjoconda, musa ghjoconda
Chi ti dara
L’arte d’un altr’andà
A strada à suvità

Cori li monti, cori li monti
E senteraì
U ventulellu, u ventulellu
Chi cantarà
L’arte d’un altr’andà
A strada à suvità
Per une strada, una siconda
D’eternità
Voga per l’onda, cori li monti
A sunnià

Figlia la vita, figlia la vita
Senza tremà
Chi senza litta, senza ferita
Tu cantarà
Pe’ l’arte d’un altr’andà
A strada à suvità
L’arte d’un altr’andà
Ver di a libertà
Libertà

Canta u populu corsu