1

Una Manera D’Esse Un Omu

Ci ai insulcatu l’arte di sapè cantà
A lingua di li nostri, i versi muntagnoli
Ore eppo ore sane eri tù à imparà
A Noi ghjuvanotti di Corsica figlioli

Un’a manera d’esse un omu

Ci ai fattu riflette à u very=u campà
Da nutrisce cun tè d’issa terra le vene
Ore eppo ore sane ci dedi à sunnià
à noi ghjuvanotti cun fiatu pè l’avvene

Un’a manera d’esse un omu

Ci ai datu lu sensu di l’umilità
Senza rigiri falsi di u parlà sinceru
Ore eppo ore sane eri tù à imparà
A noi ghjuvanotti incù passione è fieru

Un’a manera d’esse un omu

Ci ai indittatu un chjassu, quellu di milità
Per u populu nostru è le nostre surghjente
Ore eppo ore sane ci dedi à impastà
A noi ghjuvanotti cun sincera sumente

Un’a manera d’esse un omu

Ci ai impostu l’assenza quellu ghjornu o Notà
Lasciendu le to chjave è una porta aperta
A noi avà la scelta d’entre ci è suvità
A strada ch’era a toia, è l’andatura offerta

D’una manera d’esse omi