1

U ponte biancu

Nantu à lu ponte biancu c’imbella à la matina
Un agnellucciu stancu, di corre la cullina
È lu puntucciu sà
Ch’ellu vene à circà
Una ora à sunnià,
Una ora à sunnià.

Nantu à lu ponte rossu fisca à la prima sera,
Un vechju pettirossu, per una capinera
È lu puntucciu sà
Ch’ellu vene à circà
Una ora à sunnià,
Una ora à sunnià.

Nantu à lu ponte argentu, à la notte stellata,
A volpe di u cunventu, si face una affaccata
È lu puntucciu sà
Ch’ella vene à circà
Una ora à sunnià,
Una ora à sunnià.

Nantu à lu ponte d’oro, strappata la funetta,
Un sumerellu moru, ci ronca una strufetta,
È lu puntucciu sà
Ch’ellu vene à circà
Una ora à sunnià,
Una ora à sunnià.