1

S’ellu si tace u cantu

S’ellu si tace u cantu
Si tace a sinfunia
Ch’unisce à terra è mare
In une strana pazzia

S’ellu si tace u cantu
Si tace a miludia
Chi franca à monti è piane
Sradichendu a bucia

S’ellu si tace u cantu
Si tace u batticore
Ch’azzinga à l’omi ardenti
Pichjendu à tutte l’ore

S’ellu si tace u cantu
Si tace u machjaghjolu
Ch’insegna à i putenti
A nucenza è l’orgogliu

Quale s’impignerà
Per sfidà, cuntrastà
A suffrenza, a miseria è l’affannu
Quale si piserà
Per svelà, palisà
L’inghjustizia, a rapina è l’ingannu

S’ellu si tace u cantu
Si tace a sirinata
Chi v’appacia u circondu
E imbellisce a bramata

S’ellu si tace u cantu
Si tace a disgraziata
Chi dà forza a stu mondu
Mughjendu a so straziata

Quale s’impignerà
Per sfidà, cuntrastà
A suffrenza, a miseria è l’affannu
Quale si piserà
Per svelà, palisà
L’inghjustizia, a rapina è l’ingannu

S’ellu si tace u cantu
Si tace u dettu lindu
Si spizzica a ragione
Cresce u regnu di u fintu

S’ellu si tace u cantu
Si tace a chjama ardita
Si ricusa a passione
Si ricusa a vita

Cantà per sunnià
Per pinsà, inventà
Un paese ch’un teme e so pene
Cantà per insulcà
Per alzà, affrancà
Un paese giratu a l’avvene

Parolle: Andria Fazi
Musica: Fredericu Poggi
Cantu: Fredericu Poggi