1

Pietà

Abbia pietà Santa Maria
Aiutami à sminticà
U to aiutu lu vogliu
Mamma di tutta via

Pianta issu batticore
Quellu di colpa soia
Quellu di colpa soia
Lu liame frà ellu
È mè la mo alma
Ùn sà la divuzione

Vogliu apre li me ochji
N’ant’altre felicità
Da sentele vicinu
È po tuttu si ne và

Lacrime, à l’alba nate
Battizendu mi l’ochji
Battizendu mi l’ochji
Stranamente apparse
Da un focu di mè
Sonniu attizzatu da sè

Vittima, u mio corpu
D’ùn pudè lu tuccà
D’ùn pudè lu tuccà
Si scansa in le so bracce
Ch’ùn sò cà da passà
Ch’ùn sò cà da passà