1

N’a Funtanedda

Mi ni vurria andà, andà à la funtana
duv’è vanu li donni, à lavassi
à la funtana, mi ni vurria andà
duv’è vanu li donni, à lavassi, à la funtana

Eiu vurria, a funtanedda
duv’è vanu li donni, à lavassi
a funtanedda, eiu vurria
duv’è vanu li donni, à lavassi, a funtanedda.

Mi vurria piddacci la più bedda
Sempri appressu à mè, mi vogliu purtane
la più bedda, mi vurria piddacci
sempri appressu à mè, mi vogliu purtane, la più bedda.

Eiu mi piddu, mi piddu la più bedda
sempri appressu à mè, mi vogliu purtave
la più bedda, eiu mi piddu
sempri appressu à mè, mi vogliu purtane, la più bedda.

A ghjenti ch’à si vidi, si vidi tanta bedda
sempre appressu à tè, issa brunetta
tanta bedda, a ghjenti ch’à si vidi
sempre appressu à tè, issa brunetta, tanta bedda.

Mi ni vurria andà, à la funtana
duv’è vanu li donni, à lavassi
à la funtana, mi ni vurria andà
duv’è vanu li donni, à lavassi, à la funtana

Eiu vurria, a funtanedda
duv’è vanu li donni, à lavassi
a funtanedda, eiu vurria
duv’è vanu li donni, à lavassi, a funtanedda.

A funtanedda, a funtanedda, a funtanedda