1

L’acqua Nera

Hiroshima la mio cità
M’arricordu l’acqua nera
Falata da celu in là
Chi scrisse l’anni di guerra
Stu cennu di libertà
Avveleno li mei di terra

In scola posti à i banchi
Appruntàvamu à lezzio
Più nun ci era nuli bianchi
Quandu u celu si sfragello
Tù cumpagnu, tù mi manchi
So eiu ch’avia a ragio

Passatu lu neru fume
Po edificatu lu desertu
Pediniella cù u so lume
Disgrazia ci avia offertu
Sbattulai in pagnu fume
Ci era eo ochj’apertu

A mezu à mughji è pienti
Ti cercai tù cumpagnu
Intesi i vicini lamenti
Ti truvai in notte pagna
Falava in crudi mumenti
L’acqua per tè l’orfagnu

Hè piuvita l’acqua nera
Funu vene di la morte
Avianu betu sin’à la sera
Paisani è fù detta la sorte
Rivecu e cennere in terra
E babbu in lu so orte.