Fiure

Un vascellu tontu
E un marosulu mossu
Cum’è tela slibrata
A un sguardu chi conta
U stampu di una smossa.

Ed eiu à mezu à quessi
Urfagnu di memoria
Calpighjatu in l’andà
Di li ghjorni prumessi
Mare di l’anticoriu.

Un cunvugliu umanu
Persu in lu so rambusciu
Mez’à e cose finite
Mez’à e bughje vite
Passu di ultimu usciu.

E u tempu s’hè ammansatu
Adossu à i me passi
Cum’è a neve in foce
Quandu mancu una voce
Piu n’ùn vole sgabbiassi.

Un vascellu tontu
Marosulu di miseria
Imagina di un’alba
Mentre a mio carne calda
N’ùn ghjetta chè matere.

M. Acquaviva \ G.C. Acquaviva