1

Farandula

Una volta una ranochja
Scianca è zemba c’una crochja
Iscuntrede à zia Finochja
E inseme volse ballà.

C’era Barbinu, Barbetta è Barbazza
C’era sippettu, sippucciu è sippinu,
C’era Barbazza, Barbetta è Barbinu,
Farandulendu quassù è quallà.

Una notte un rusignolu
In lu boscu sempre solu
Ci truvede u so figliolu
Allor’si misse à cantà.

C’era Barbinu, Barbetta è Barbazza
C’era sippettu, sippucciu è sippinu,
C’era Barbazza, Barbetta è Barbinu,
Farandulendu quassù è quallà.

In lu pratu, Graziella
Trà li fiori è l’arbicella,
Disse, chjamendu l’agnellu,
Or’imparami à saltà.

C’era Barbinu, Barbetta è Barbazza
C’era sippettu, sippucciu è sippinu,
C’era Barbazza, Barbetta è Barbinu,
Farandulendu quassù è quallà.

In la festa u parapiglia
Regna in tutta la famiglia,
In piazza per la quadriglia
A riverenza si fà.

C’era Barbinu, Barbetta è Barbazza
C’era sippettu, sippucciu è sippinu,
C’era Barbazza, Barbetta è Barbinu,
Farandulendu quassù è quallà.

 

D. Versini \ J. Makis
A Filetta