1

Di l’esiliu

Beata quella terra
Beati quelli monti
Naziona tant’amata
Chi campa in lu mio core

Sangue anticu di le mio vene
Intrecciate inde a storia
Oghje cercu a verita
Oghje cercu a libertà

Beatu quellu vechju
Beata quella mamma
Di fede muta e santa
Stampata in lu mio core

Puntelli di la mio casa
Cunforti di la mio vita
Oghje cercu a verita
Oghje cercu a liberta

Beatu quellu fornu
Beata quella fiara
Lume di a rivolta
Chi nasce in lu mio core

Pane biancu di sfurtuna
Levitu di tanta gloria
Oghje cercu a verita
Oghje cercu a libertà