1

Catalina

O Catalina
Andava à a scola,
A son’ di viola
La vogliu purtà.

Marcucciu è Pittistu,
A son’ di viulinu,
Sò briachi di vinu,
Un ponu più cantà.

Ghjuvanninella
Oghje si marita,
Hè tutta merzita,
N’ ùn po più parlà.