1

Campagna Viva

A campagna si svegliava,
Cun rimori è canzone.
Pianu pianu, caminava,
Ascultendu lu machjone.
Ind’u silenziu campagnolu,
Sottu e valle suminate,

Ascultava un rusignolu
Chì cantava e so strufate.
A l’arice d’un guadellu,
Tuttu chjaru, longu e sponde,
Lì rispundia lu merlu
Chì ruspava sottu e fronde

Ind’u foscu di la machja,
Chjuchjulavanu l’acelli,
Lu stridu di la curnachja
Facia sprinculà l’agnelli.
Sò falate e pecurelle,
Da quassù, da la pascura

Sunavanu e campanelle,
In la matinata azura
Sott’un ponte, chjachjarava,
L’acqua di un fiumicellu.
Chjara chjara, si n’andava
A innacquà l’urticellu.

Tuttu hè calmu è la natura,
Vi porta salute è vita.
Si respira la virdura,
In questa machja fiurita.
Pò, un son’di cialambella,
Si hè alzatu in la furesta.

Maria la pasturella,
Accumpagnava la festa.
A campagna si svegliava,
Cun rimori è canzone.
Pianu pianu, caminava,
Ascultendu lu machjone.