1

A voline più

À chì li conta l’ore
À chì li conta l’anni
À chì li face mode
À chì li taglia panni

Sò d’oghje è d’avale
È n’anu a brama
Di campà a vita
Cum’ella i chjama

À voline più
U portanu in pettu
À voline più
L’amore è l’affettu
Amore passione
Fior’ di giuventù
U portanu in pettu
À voline più

Veneranu prestu
Capatoghji è stanti
U tempu di l’arte
È di fassi avanti

Ad arrizzà mondu
Più bellu chè eri
Ci seranu elli
Cù ingegnu è penseri

À voline più
U portanu in pettu
À voline più
L’amore è l’affettu
Amore passione
Fior’ di giuventù
U portanu in pettu
À voline più