A Fiera di San Francè

A la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu una sumera
Ih ! anh ! una sumera !

Veni cun mè, veni cun mè, Bis
A la fiera di San Francè.

A la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu un viulinu
Zi ! zon ! un viulinu !
Ih ! anh ! una sumera !

Veni cun mè, veni cun mè, Bis
A la fiera di San Francè.

A la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu una pistola
Pin ! pan ! una pistola !
Zi ! zon ! un viulinu !
Ih ! anh ! una sumera !

Veni cun mè, veni cun mè, Bis
A la fiera di San Francè.

A la fiera di San Francè
M’aghju cumpratu una mulaccia
Prr ! prr ! una mulaccia !
Pin ! pan! una pistola !
Zi ! zon ! un viulinu !
Ih ! anh ! una sumera !

Veni cun mè, veni cun mè, Bis
A la fiera di San Francè.

Tradiziunale
Canta u populu corsu